โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปง มอบหมายให้นายเกษม สายสำราญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนางภิญญามาศ ปาเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดห้วยแม่แดง ในวันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีจิตใจเลื่อมใส และศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพปง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น