โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้นำ (ดาวเดือน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้นำ (ดาวเดือน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสแสงความสามารถในด้านการประกวด ความกล้าแสดงออก ความสามารถในด้านการขับร้อง และความสามารถในการใช้เครื่องดนตรี โดยมีนายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี

ณ โรงอาหารและหอประชุม วิทยาลัยการอาชีพปง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น