พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการ (ประธานในพิธี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายกิตติสัณห์ ญาณะ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน/สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ทำหน้าที่พราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวง ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียน นักศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น