พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพปง มอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานทะเบียน และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โดยมี นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว และ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน

ณ หอประชุมชั้น ๓ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพปง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น