ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา จากศูนย์ประสานงานคุณธรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ ห้องโฮมเทียร์เตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น