การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งทักษะวิชาชีพ และการประกวดสะเต็ม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา

นที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งทักษะวิชาชีพ และการประกวดสะเต็ม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านวิชาการ และทักษะพื้นฐาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้การจัดการเรียน การสอนด้านอาชีวศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น