ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร✅ ครูอัตราจ้าง สาขาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน ๑ อัตรา
👉 อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน และมีค่าครองชีพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
📝 ครูพิเศษสอน สาขาช่างเชื่อมโลหะ (เอกสารหมายเลข ๑)
>> หากมีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีแฟ้มสะสมผลงานเป็นหลักฐาน

👉 รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องงานบุคลากร อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง #ในวันเวลาราชการ
👉 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๒๐๑๙) ผู้สมัครสามารถโหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ วิทยาลัยฯ โดยผู้สมัครกรอกข้อมูลด้วยลายมือ ลงนาม แนบเอกสาร และค่าสมัคร ส่งไปรษณีย์ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องจัดส่งเอกสารถึงผู้รับสมัครภายใน วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

**กรณีไม่ดําเนินการตามประกาศ วิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบทุกรณี

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
  • วันสอบคัดเลือก วิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป
  • ประกาศผลสอบคัดเลือก วิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น