กิจกรรม การอบรมโครงการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มอบหมายให้ งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษา ระดับ ปวส. เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมโครงการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หรือ อวท. หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารวิทยบริการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น