พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการ “ห้องเรียนอาชีพ” ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตัวแทนครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง และตัวแทนครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการ “ห้องเรียนอาชีพ” ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก เพื่อสอดรับกับโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมและการจัดการทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โดยวิทยาลัยฯ ได้บันทึกความร่วมมือในการจัดการศึกษา ห้องเรียนอาชีพสาขาวิชาช่างก่อสร้าง และห้องเรียนอาชีพช่างเชื่อมโลหะ


ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น