งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ชี้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานศึกษา ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.๑ และนักศึกษา ระดับ ปวส.๑

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๑๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มอบหมายให้งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ชี้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานศึกษา ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.๑ และนักศึกษา ระดับ ปวส.๑ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา และความเข้าใจในการปฏิบัติตน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-2019 ของสถานศึกษาที่กำหนดไว้

ณ โรงอาหารและหอประชุม
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ ๐๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น