เกร็ดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เครื่องขอดเกล็ดปลาเวอร์ชั่น ๓

“สัตว์น้ำ” โดยเฉพาะปลาเป็นอาหารที่คนนิยมบริโภค เนื่องจากหาได้ง่าย ราคาไม่แพง อีกทั้งเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ถือเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ ปัจจุบันในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงในจังหวัดพะเยา ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปลาได้ขยายมูลค่าจากธุรกิจในระดับครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็กเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงในการแปรรูปอาหาร คือ การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร รวมทั้งการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อการจำหน่าย

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มุ่งผลิตคนดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการท้องถิ่นและสังคม มีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ผลงานวิชาการใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงทำให้นักเรียนนักศึกษามีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาขึ้น ซึ่งเครื่องขอดเกล็ดปลาเวอร์ชั่น ๓ นี้เป็นรุ่นที่มีการพัฒนาต่อยอดจากเวอร์ชั่น ๒ โดยการใช้วัสดุสัมผัสปลาที่ปลอดสนิม ถอดล้างทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับปลาสดและปลามีขนาดตั้งแต่ ๒-๔ ตัว ต่อกิโลกรัม ขึ้นไป เช่น ปลานิล ปลาทับทิม ปลาจีน เป็นต้น จากการทดลองพบว่า
เครื่องขอดเกล็ดปลานี้สามารถขอดเกล็ดปลาได้ ๙๐-๙๕ % เลยทีเดียว และปลาที่ขอดเกล็ดแล้วเนื้อปลาไม่ช้ำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *