คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปง (ศปก.อ.ปง) ประเมินมาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ให้การต้อนรับ นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง/ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปง (ศปก.อ.ปง) พร้อมด้วยสาธารณะสุขอำเภอปง ปกครองอำเภอปง อบต. นาปรัง และคณะทำงาน ศปก.อ.ปง ได้ออกตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซึ่งผลการตรวจประเมิน ปรากฏว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้มีแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของทางราชการ และผ่านการตรวจประเมินความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้เปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในวันจันทร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ คณะทำงาน ศปก.อ.ปง ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษา ถือปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *