เข้าร่วมโครงการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มอบหมายให้ งานส่งเสริมผลการค้าและการประกอบธุรกิจ เข้าร่วมโครงการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคง

โดยมี นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา (ประธานพิธีเปิดโครงการ) พร้อมด้วยผู้บริหารในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ภาพ : ครูอมรรัตน์ ธนะวงค์ และ ปสช.วท.พะเยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น