วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและกาจัดการปง มอบหมายให้ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตัวแทนคณะครู และผู้ปกครอง ร่วมส่งนักศึกษาระดับ ปวส.(ทวิภาคี) สาขางานเทคนิคยานยนต์ จำนวนทั้งหมด ๕ คน ประกอบด้วย เดินทางไปยังสถานที่ฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอบรม Honda กรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะมอบหมายให้ประจำศูนย์ตามสาขาที่ได้รับมอบหมายต่อไป

ทั้งนี้ ในการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกวิชาชีพ วิทยาลัยฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือ รับฟังเหตุผล และทำข้อตกลงร่วมกับผู้ปกครอง นักศึกษา เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้เน้นย้ำในการใช้ชีวิตประจำวัน ในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และเมื่อเดินทางไปถึงที่พักจะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำนักศึกษาไปตรวจสุขสภาพก่อนเข้าฝึกงาน

วิทยาลัย ฯ มีการติดตามนักศึกษาจาก ผู้ดูแล ครูฝึกในสถานประกอบการ อย่างต่อเนื่อง หากท่านผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะสอบถามสถานการณ์ในการติดตามนักศึกษา สามารถติดต่อได้ดังนี้
๑. ครูกิตติสัณห์ ญาณะ (หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) ๐๘๒-๙๘๖๒๔๙๓
๒. ครูสุทธิดา ไชยสถาน (เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์) ๐๙๐-๗๕๙๐๑๔๖
๓. ครูกฤษฎา อิ่นติ๊บ (งานประชาสัมพันธ์) ๐๘๔-๘๐๙๓๖๓๓
๔. ช่องทางออนไลน์

ณ อาคารวิทยบริการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *