พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานทะเบียน และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ (ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว และนายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน

ในการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ได้รับเกียรติจาก นายอาทิตย์ ทิพย์เนตร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอปง เป็นผู้ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ดังนี้
๑. นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปง (กศน.ปง)
๒. นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบอน
๓. นายนเรศ อภัยลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
๔. นายศิรสิทธิ์ กองอิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง
๕. นายสังวาลย์ ฟองคำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยแม่แดง
๖. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

ณ โรงอาหารและหอประชุม
ภาพ ๑ : งานประชาสัมพันธ์
ภาพ ๒ : ร้านพี่ส้ม สตูดิโอ
Admin : งานประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *