🎉🎁ขอแสดงความยินดี🎁🎉 กับ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 🎉🎁ขอแสดงความยินดี🎁🎉 กับ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย จังหวัดเชียงราย

ได้มีผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ว่าที่ ร.ต. สมฤทธิ์ ไกลถิ่น ผู้อำนวยการ วท.เทิง
นายบัณฑิต ใจกล้า รองผู้อำนวยการ วท.เชียงคำ
นางอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา รองผู้อำนวยการ วท.เชียงคำ
ว่าที่ ร.ต. ดิเรก เหมืองทอง รองผู้อำนวยการ วท.เชียงคำ
นายบุญมี อรุณชัย ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ วท.เชียงคำ
นางสาวกนิษฐา เบ็ญชา รองผู้อำนวยการ วท.ดอกคำใต้
นายราเชษฐ์ กิ่งชนะ รองผู้อำนวยการ วท.พะเยา
นายศิรสิทธิ์ กองอิ่น นายก อบต.นาปรัง
นายสังวาลย์ ฟองคำ ผู้ใหญ่บ้านห้วยแม่แดง
ได้มาร่วม #แสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อนวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยบริการ

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *