ข้อมูลครุภัณฑ์ของสถานศึกษา

แบบรายงานฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของสถานศึกษา กรณีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น