นำเสนอหัวข้อโครงงาน ในรายวิชาโครงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔:๑๐ น. ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๒๕๕๖ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีจัดการการสอนโดยใช้โครงงานนั้น ทางครูผู้สอนและผู้เรียนรายวิชาโครงการ รหัสวิชา ๒๑๐๔-๘๕๐๑ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาสามารถจัดทำโครงงาน สร้างกระบวนการเรียนรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้มีประสบการณ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *