โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้สาขาวิชาช่างยนต์ ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะนำไปสู่การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการขับขี่ยานพาหนะได้ดียิ่งขึ้น โดยมีนายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ที่ได้มาฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และนายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานารจัดโครงการ

การอบรมฯในครั้งได้รับเกียรติจาก
1. ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรีนวิง จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการขับขี่ปลอดภัย
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรปง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของกฎจราจร

ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิทยบริการ และลานหน้าพระวิษณุกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น