โครงการพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นำตัวแทนคณะครู ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้สามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง

ณ วัดห้วยแม่แดง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *