โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ (ประธานพิธี) พร้อมด้วยงานส่งเสริมผลการค้าและการประกอบธุรกิจ นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตสำนึกในเชิงธุรกิจ พัฒนาศักยภาพ สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จ โดยมีแผนธุรกิจเป็นแนวทาง โดยมีคุณหยาดฝน หวลอารมณ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปง พร้อมด้วย คุณวีรนุช นันทภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปง และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา (ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ได้เลื่อนการโครงการอบรมฯ จากวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
Admin : งานประชาสัมพันธ์

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น