คณะติดตามฯ สอศ. ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นางสาวพัชรี คนใหญ่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวพรประภา ถาวร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายเอกพงศ์ ศรทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายศราวุฒิ สมศรี เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน คณะติดตามฯ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานตามบริบทของสถานศึกษา และผลการดำเนินโครงการ/งาน/หรือกิจกรรมของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ นายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู (ผู้รับผิดชอบฝ่ายงาน) และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *