สาธารณสุขอำเภอปง โรงพยาบาลปง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) บ้านห้วยแม่แดง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง ให้ความอนุเคราะห์การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้รับความอนุเคราะห์จาก สาธารณสุขอำเภอปง โรงพยาบาลปง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) บ้านห้วยแม่แดง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง ได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาดในฤดูฝน ทั้งนี้ วิทยาลัย ฯ ขอขอบคุณ สาธารณสุขอำเภอปง โรงพยาบาลปง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) บ้านห้วยแม่แดง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง ที่ให้ความอนุเคราะห์การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในสถานศึกษา

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *