คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๔ (ปวช.๑) ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๔ (ปวช.๑) ประจำปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่สมัครขอรับทุนตามคุณสมบัติที่กำหนด


ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสเรียนต่อระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายจนจบปริญญาตรี (ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดสรรโควต้าทุนการจัดศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จำนวน ๑ ทุน


🎉🎊ขอแสดงความยินดีกับ🎊🎉
นายภุมรินทร์ คำใส นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ขอให้ตั้งใจเรียนและเป็นคนดี เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *