การเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก ตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและตามประกาศของจังหวัดพะเยา ซึ่งมีจุดคัดกรอง ณ บริเวณป้อมยามวิทยาลัย ฯ วัดอุณหภูมิของร่างกาย สแกน QR Code Application #ไทยชนะ (กรณีที่นักเรียน นักศึกษา ไม่มีโทรศัพท์ จะมีสมุดลงชื่อคัดกรอง ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ลงชื่อเข้า-ออก สถานศึกษา) นักเรียน นักศึกษาสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการเว้นระยะห่างในการจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง (ตามเครื่องหมายที่กำหนดไว้) โดยมี นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ มาพบปะพูดคุย และกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงมีการแนะนำบุคลากรใหม่ ดังนี้
๑. นางสาวกนิษฐา เบ็ญชา ครูชำนาญการ (ฝึกประสบการณ์ ก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
๒. นายธนากร จุมปา ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
๓. นายจักรพงษ์ บุญแสน ครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
๔. นางสาวกาญจนา ศิริรัตน์ ครูสาขาวิชาเทคนิคโลหะ
๕. นางสาวมาริษา มงคล ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในช่วงบ่ายมีการสมัครชมรมวิชาชีพ ชมรมต่างๆ และการสมัครกิจกรรมชมรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *