การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ นายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ รวมทั้งรับอุปกรณ์เรียนฟรีและเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช. ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเฝ้าระวังและเป็นการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIC-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและตามประกาศของจังหวัดพะเยา นั้น วิทยาลัย ฯ ได้แบ่งการประชุมออกเป็น ๓ วัน ได้แบ่งช่วงเวลาประชุมภาคเช้า-ภาคบ่าย

ซึ่งก่อนเข้าร่วมประชุม จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย นั่งตามเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ให้ มีจุดบริการล้างมือ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จุดบริการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมประชุม

ณ โรงอาหารและหอประชุม

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น