นักเรียน ปวช.๓ และนักศึกษา ปวส. ๒ ที่จบปีการศึกษา ๒๕๖๒ มอบของที่ระลึกให้สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ตัวแทนนักเรียน ปวช.๓ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง และนักศึกษา ปวส.๒ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ ที่จบปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้นำชุดลำโพงเคลื่อนที่ เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมีนายธีร์วศิษฐ์ จินมอญ หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับมอบของที่ระลึกดังกล่าว

ณ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น