วารสารประชาสัมพันธ์(ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๓” เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์(ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๓” เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบกับวิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนรูปแบบวารสารจากการใช้กระดาษเป็นแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ

๑. Link เว็บไซต์วารสารประชาสัมพันธ์ http://online.anyflip.com/baihj/vjhs/mobile/index.html

๒. Link สำหรับใช้สแกน QR Code วารสารประชาสัมพันธ์ (ออนไลน์)

๓. วารสารประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *