โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ระดับ ปวช.๒ และระดับ ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ระดับ ปวช.๒ และระดับ ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการปฐมนิเทศ แจ้งสาระสำคัญของการฝึกงาน การเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง ให้นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าฝึกงาน ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ รวมถึงตัวแทนครูแต่ละสาขาวิชาได้พบปะผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *