โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบสามสี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โดยกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบสามสี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. ซึ่งมีนายสิทธิพร
คลังแสง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมประดับแถบสามสี และนายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพักแรม

กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการทดสอบทักษะของวิชาลูกสือวิสามัญ กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมประดับแถบสามสี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *