เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๕๐ น. เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ร่วมต้อนรับ

ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ได้เข้าพบ กราบนมัสการ พระอธิการรัตน์ ปญฺญาวโร เจ้าอาวาสวัดห้วยแม่แดง ซึ่งเป็นวัดประจำสถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา

ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *