โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารการจัดการชั้นเรียนเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารการจัดการชั้นเรียนเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีนายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน มีคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารการจัดการชั้นเรียนเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นการนำเอาความรู้ เทคนิควิธีการจัดการชั้นเรียน เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเทคนิคต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ มีอาจารย์พิมพร ศะริจันทร์, อาจารย์ธนสาร รุจิรา และอาจารย์ณัฐภัสสร คำฟู เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *