นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National Educational Test)

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National Educational Test) ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗

ณ. สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *