นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National Educational Test)

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National Educational Test) ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖

เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ นายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ (หัวหน้าสนามสอบ) พร้อมด้วยกรรมการกลางสนามสอบ ร่วมต้อนรับนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ร่วมให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-NET (Vocational National Educational Test )

และเวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ธนากร สร้อยสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย และนางรัญชนา นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-NET (Vocational National Educational Test )

ณ. สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *