การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่วนของภาคความรู้ (E-Testing) สาขาช่างเดินไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่วนของภาคความรู้ (E-Testing) สาขาช่างเดินไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ จำนวน ๑๖ คน ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจ้ดการปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ส่วนของภาคปฏิบัติจะดำเนินการทดสอบภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป

หากผู้เข้ารับการทดสอบมีผลผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ จะได้รับเอกสารยืนยันเป็นช่างที่ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อประชาชนใช้บริการได้มั่นใจในคุณภาพงานที่ออกมา ตลอดจนนายจ้างได้ช่างทีมีฝีมือได้รับการรับรองจากรมพัฒนาฝีมือแรงาน

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น