เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และกิจกรรมกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ นายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ แสดงความกตัญญูกตเวที รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยรัฐ และวิทยาลัยเอกชน ในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย และมีการส่งมอบธงในการจัดงานวันครู พ.ศ.๒๕๖๔ และการแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสถิตย์ ปริปุณณากรณ์​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีวันครูและกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓

และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู และบุคลากร สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ดังต่อไปนี้

👉 รางวัลผู้บริหารดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
นายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ

👉 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
นางสาวทินมณี พลศิริ ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธีร์วศิษฐ์ จินมอญ ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายกรุงไกร ปิงยศ ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวอารีย์รัช ใจกว้าง ครูสาขาวิชาการบัญชี

👉 รางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
นางสาวไปรยดา เกรียงกีรติกุล เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ และสนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *