โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มีผู้สมัครลงเลือกตั้งจำนวน ๖ หมายเลข ซึ่งมีผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ ดังนี้

หมายเลข ๑ นายวีรภัทร รัตนะวงค์ ประธานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง (๑๐๒ คะแนน)
หมายเลข ๒ นายวโรดม หาญล้ำ ประธานชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๙ คะแนน)
หมายเลข ๓ นส.ปรางพิสุทธิ์ บุญเติม ประธานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ (๕๓ คะแนน)
หมายเลข ๔ นส.ตรีรัตน์ เกตุสระน้อย ประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี (๒๑ คะแนน)
หมายเลข ๕ นส.วิกามาส สุขสกุล ประธานชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (๑๕ คะแนน)
หมายเลข ๖ นายจักรพงศ์ กันไชย ประธานชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง (๙ คะแนน)

ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๙ บัตร

บัตรดี ๒๒๐ บัตร
บัตรเสีย ๒๗ บัตร

ณ โรงอาหารและหอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *