วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พร […]

เกร็ดความรู้ เครื่องวัด pH ในน้ำแบบพกพา

เครื่องวัดค่า pH ในน้ำแบบพกพา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุปร […]

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เดินทางมาศึกษาดูงาน ในโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา และโครงการสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ประเส […]

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ป […]