พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพปง […]

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ประเ […]

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งทักษะวิชาชีพ และการประกวดสะเต็ม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา

นที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำ […]

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข […]

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และบวงสรวงพระวิษณุกรรมเทพ “บรมครูช่าง”

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ […]