แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่ออาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.(ทวิภาคี) โรงเรียนบ้านดอนมูล

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแ […]

กิจกรรมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา และการประกวดสะเต็ม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต.ประเสริ […]

แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่ออาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.(ทวิภาคี) กศน.ปง

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง […]

ชมรมดนตรี นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงดนตรีโฟล์คซอง ในกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

ร่วมพิธีพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

ร่วมแสดงความยินดีและร่วมมอบของที่ระลึกกับข้าราชการ ในโอกาสย้ายสถานศึกษา ตามคำสั่งย้ายข้าราชการครู สังกัด สอศ.

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต. ประเสริ […]

ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต. ประเสริ […]

นายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดกองลูกเสือวิสามัญ ๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้พบปะพูดคุยและให้โอวาสกับนักเรียนนักศึกษา เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้ […]