ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้พบปะกับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต. ประเส […]

แขกผู้มีเกียรติ และคณะครู บุคลกรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ร่วมส่งนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ในโอกาสดำรงตำแหน่งรักษาการณ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยกา […]

โครงการเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ม […]

ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เข้ารายงานตัว เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง # […]

🎉🎁ขอแสดงความยินดี🎁🎉 กับ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ข […]

เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลา ภายใต้กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและกา […]

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการคัดลายมือภาษาไทย และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ในระดับสถานศึกษา

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๔๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

การให้ความรู้และแนะแนวอาชีพ เพื่อเป็นเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ/การฝึกอาชีพ ในอนาคต สาขาวิชาช่างยนต์

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ม […]

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]