บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง ประเภทวิสามัญ เอกภาษาอังกฤษ เเละสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง ประเภทวิชาสามัญ เอกภาษาอังกฤษ เเละสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้พบปะกับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต. ประเส […]

แขกผู้มีเกียรติ และคณะครู บุคลกรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ร่วมส่งนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ในโอกาสดำรงตำแหน่งรักษาการณ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยกา […]

โครงการเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ม […]

ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เข้ารายงานตัว เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง # […]

🎉🎁ขอแสดงความยินดี🎁🎉 กับ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ข […]

เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลา ภายใต้กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและกา […]