คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๔ (ปวช.๑) ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนัก […]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

วารสารประชาสัมพันธ์ (ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๓” เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดทำวารสารประช […]

กิจกรรมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]