ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำเเหน่งครูพิเศษสอน) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร สาขาวิชาช่างก่อสร้างเเละโยธา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เเละเทคโนโลยีโทรคมนาคม)