มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือที่วิทยาลัยฯจัดทำขึ้น ให้กับโรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา และสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

วารสารประชาสัมพันธ์(ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๓” เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดทำวารสารประช […]

การรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]