โครงการนำเสนอผลงานวิชาโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

โครงการสัมมนา ปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี และสาขาเทคนิคยานยนต์

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธพร คลังแสง […]

กิจกรรมเดินทางไกล พิธีประดับแถบ ๒ สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ม […]

ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา เรียนดีแต่ยากจน ในอำเภอปง

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุ […]