นำเสนอข้อมูล การนิเทศ ติดตาม การจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการรายงานผลข้อมูลของหน่วยงานในพื้นที่ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโล […]

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม) บ้านห้วยคอกหมู ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

วันเสาร์ ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. เรืออากาศ […]

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านพักของผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านห้วยคอกหมู หมู่ 8 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือและเนตร​นารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ​

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]