โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซ่อมแซมหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินก […]

โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสระ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินก […]

โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านสันติสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินก […]