คณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

กิจกรรมฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซ่อมแซมหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินก […]

โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสระ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินก […]

โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านสันติสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินก […]

กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมมาภิบาล (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ไ […]

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร […]

โครงการศึกษาดูงานให้กับนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยา […]