กิจกรรมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลั […]

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบสามสี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสิทธิพร ค […]

นางวณิภา​ เชื้อเมืองพาน​ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาการณ์ขนส่งจังหวัดพะเยา และนายสถิตย์ ปริปุณณากรณ์​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางวณิภา​ เชื้อเมืองพาน​ หัวหน้า […]

พิธีเปิด “โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓”

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ น […]

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมประกวดร้องเพลงและวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ป […]

โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ม […]

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ๑๗ ธันวาคม

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแ […]